Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Πως θα βελτιώσετε την κατάταξη σας στο TripAdvisor


Αποτέλεσμα εικόνας για Πως θα βελτιώσετε την κατάταξη σας στο TripAdvisorΗ TripAdvisor, με τρεις απλές συμβουλές δείχνει τον δρόμο στους επαγγελματίες του τουρισμού, να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα στο μέγιστο για την καλύτερη παρουσίαση της επιχείρησης στον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο.
Δείτε τι προτείνει η έμπειρη ομάδα του TripAdvisor:
1.Εστίαση στις υπηρεσίες…εκτός σύνδεσης για αποτελέσματα στο διαδίκτυο
Θέλετε περισσότερες κριτικές πελατών και υψηλότερες αξιολογήσεις βάσει των κριτικών;
Δώστε έμφαση στην παροχή εξαιρετικής εμπειρίας των επισκεπτών σας.
Αυτό που κάνετε – ή δεν το κάνετε – κατά τη διαμονή ενός επισκέπτη καθορίζει την εμπειρία του και την επακόλουθη αναθεώρηση.
Από το check-in μέχρι το check-out και οτιδήποτε ενδιάμεσα, κάνετε ό, τι μπορείτε για να είστε φιλόξενοι.
Επικεντρωθείτε σε ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό και να δώσετε μια εμπειρία που θα αγαπάτε εσείς ο ίδιος ενώ ταξιδεύετε.
Ίσως να μην έχετε τους πόρους και τον προϋπολογισμό για να κάνετε ό, τι θέλετε αμέσως, αλλά μπορείτε να αρχίσετε σιγά σιγά.
Να είστε αυθεντικοί και αποφασισμένοι και οι επισκέπτες – και οι κριτικές τους – θα έρθουν.
2.“Αγκαλιάστε” και απαντήστε σε αρνητικές κριτικές
H απάντηση σε αρνητικές κριτικές δείχνει στους πιθανούς επισκέπτες ότι εκτιμάτε την γνώμη των πελατών σας και θέλετε να προσφέρετε καλύτερη δυνατή εμπειρία.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα PhoCusWright, η διαχείριση της φήμης στο διαδίκτυο είναι το πεδίο που οι περισσότεροι ξενοδόχοι θα αυξήσουν το επίπεδο επένδυσής τους στο μέλλον.
Ενώ η απάντηση σε κριτικές δεν έχει άμεση επίδραση στην κατάταξη του TripAdvisor σας, μπορεί να σημαίνει περισσότερες κρατήσεις και περισσότερες πιθανές κριτικές.
Ενας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αγκαλιάσετε τις αρνητικές κριτικές είναι ότι μπορεί να σας οδηγήσουν σε βελτιώσεις. Κάθε κριτική είναι ένα παράθυρο στην εμπειρία του επισκέπτη.
Το δωμάτιο του πελάτη δεν καθαρίστηκε σχολαστικά; Συζητήστε το με το προσωπικό καθαρισμού.
Η εξέταση, η επικοινωνία και η εφαρμογή είναι ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπετε τα σχόλιά σας σε μια καλύτερη εμπειρία για όλους τους μελλοντικούς επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αξιολογήσεις σας στο TripAdvisor και, στη συνέχεια, την κατάταξή σας στο TripAdvisor.
3.Χρησιμοποιήστε εργαλεία αλληλεπίδρασης
Χρησιμοποιήστε μία από τις δωρεάν πηγές μάρκετινγκ που προσφέρει το TripAdvisor στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να συλλέξετε περισσότερες κριτικές, όπως το δωρεάν εργαλείο Review Express που σας επιτρέπει να στέλνετε e-mail στους πρόσφατους επισκέπτες ζητώντας τους να γράψουν μια κριτική.
Σε λίγα μόνο λεπτά, μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα email προσαρμοσμένο σε επαγγελματικό επίπεδο σε έως και 1.000 πρόσφατους επισκέπτες ταυτόχρονα.
Διοργανώστε μια συναρπαστική εκδήλωση για τους επισκέπτες και το ανώτερο προσωπικό ή κάντε μια προσπάθεια κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης για να ρωτήσετε πώς περνάνε και αν μπορείτε να βοηθήσετε σε οτιδήποτε.
Αυτές οι αλληλεπιδράσεις προκαλούν μεγάλη εντύπωση στους ταξιδιώτες, ακόμη και όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους μοιράζονται τις εμπειρίες και τις απόψεις τους με άλλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου