Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Οι Παξοί θέτουν ζήτημα χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις
Αποτέλεσμα εικόνας για Οι Παξοι

Με επιστολή του προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ποιότητας Ζωής στους Παξούς κ. Γιώργος Λύχνος, αναφέρει ότι από την ερμηνεία του κειμένου και την πρακτική εφαρμογή της Κ.Υ.Α. παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, προκύπτει ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις ουσιαστικά παραχωρείται ολόκληρος ο αιγιαλός ή/και η παραλία στους “όμορους”, με αποτέλεσμα να μη μένει κενό τμήμα αιγιαλού ή/και παραλίας για ελεύθερη χρήση από τους πολίτες.

Η επιστολή είναι η εξής: 

“Αξιότιμοι κύριοι με την υπ’αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Τουρισμού ορίστηκαν τα εξής:

1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρονική διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Α., και συνεπώς της παραχώρησης, δεν είναι ετήσια, όπως ήταν συνήθως, αλλά ισχύει μέχρι την 31-12-2019.

2. Από την ερμηνεία του κειμένου της εν λόγω Κ.Υ.Α., αλλά και από την πρακτική εφαρμογή της, προκύπτει ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις ουσιαστικά παραχωρείται ολόκληρος ο αιγιαλός ή/και η παραλία στους “όμορους”, με αποτέλεσμα να μένει κενό τμήμα αιγιαλού ή/και παραλίας για ελεύθερη χρήση από τους πολίτες. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές ουσιαστικά αναιρείται η πρόβλεψη του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α., που ορίζει ότι οι υπέρ ων η παραχώρηση υποχρεούνται να εξασφαλίζουν και να μην εμποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, καθόσον δεν αρκεί η δυνατότητα πρόσβασης, όταν δεν μπορεί να γίνει, σε κάποιο τουλάχιστον τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας, ελεύθερη χρήση τους. 

3. Προκειμένου λοιπόν τα αποφεύγονται τα εύλογα παράπονα και οι διαμαρτυρίες των πολιτών, οι οποίοι είτε δε θέλουν, είτε αδυνατούν οικονομικά να κάνουν χρήση της οργανωμένης παραλίας, δηλαδή του τμήματος του αιγιαλού ή/και της παραλίας που έχει παραχωρηθεί απευθείας δικαίωμα απλής παραχώρησης, ο Δήμος μας προτείνει την τροποποίηση των προβλέψεων της ως άνω Κ.Υ.Α., ως ακολούθως: “Στις περιπτώσεις ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων, που έχουν δικαίωμα απευθείας απλής παραχώρησης αιγιαλού ή/και παραλίας, πέραν του περιορισμού των 500 τ.μ., ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού ή/και παραλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 70% του συνολικού εμβαδού του εμβαδού του αιγιαλού ή/και της παραλίας που βρίσκεται στην προβολή της όμορης επιχείρησης, ώστε το 30% να παραμένει στο δικαίωμα ελεύθερης χρήσης των πολιτών”.

4. Με μία τέτοια ή μία ανάλογη διάταξη και ο σκοπός της ορθής αξιοποίησης των κοινόχρηστων αυτών χώρων επιτυγχάνεται, αλλά και δεν αναιρείται η δυνατότητα των πολιτών, όχι απλά στην απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και στην ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση τμήματος τουλάχιστον των αιγιαλού ή/και τη παραλίας. 

Για παράδειγμα, οι Νήσοι Παξοί αποτελούνται από μικρά νησιά υπό καθεστώς ‘Natura 2000’ και το μέγεθος των περισσοτέρων παραλιών δεν υπερβαίνουν τα 100 μέτρα, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο. 

Με την ανωτέρω τροποποιητική πρόταση και ο σκοπός αξιοποίησης κοινοχρήστων χώρων επιτελείται και το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες, κατά την κρίση σας, πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου