Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Μαγνησία: Αναβάθμιση λιμανιών σε Αϊ Γιάννη και Χορευτό

Αποτέλεσμα εικόνας για Μαγνησία: Αναβάθμιση λιμανιών σε Αη Γιάννη και Χορευτό
Πρόσκληση για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων σχετικά με την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε Αϊ Γιάννη και Χορευτό, απευθύνει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια».
«Είμαστε σε ετοιμότητα, τονίζει ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κουτσάφτης, καθώς είχαμε αντιμετωπίσει έγκαιρα τις εκκρεμότητες δεκαετιών που αφορούσαν στη νομιμοποίηση των συγκεκριμένων λιμενικών υποδομών.
Δώσαμε συνειδητά προτεραιότητα στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, πιστεύοντας πως η προστιθέμενη αξία τους θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη της περιοχής».
Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εργασίες για την πλήρη λειτουργία των υποδομών όπως ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των καταφυγίων, βελτίωση της οδού πρόσβασης στο καταφύγιο – τόπο εκφόρτωσης, προμήθεια εξοπλισμού κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου