Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για το αεροδρόμιο Ρόδου


Από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας μας απεστάλη προς δημοσίευση η ακόλουθη επιστολή: Σε συνέχεια της επιστολής μας Α.Π. 13 της 19/05/2017 και μετά από ενδελεχή έρευνα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
1. Η αναφερόμενη στην ως άνω επιστολή μας άγνοια του κ. Ελευθεριάδη σχετικά με τα γεγονότα προκύπτει δικαιολογημένη και οφείλεται σε ακούσια διοικητική δυσλειτουργία λόγω της χρονικής πίεσης, παρότι η Fraport είχε εγκαίρως προβεί στην εκπόνηση των Emergency plans των παραχωρηθέντων αεροδρομίων, επισημαίνοντας ότι σε κανένα από τα υπόλοιπα παραχωρηθέντα αεροδρόμια δεν σημειώθηκε πρόβλημα ενημέρωσης. Δεδομένου ότι υπάρχουν θέματα προς επίλυση, όπως φυσιολογικά συμβαίνει κατά την εφαρμογή μεγάλων αλλαγών, μέσα σε εκπεφρασμένο κλίμα καλής διάθεσης και συνεργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αντιμετωπιστούν, παράγοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση του επιβάτη και του τουρισμού της χώρας μας.
Στο πνεύμα επαγγελματισμού και καλής συνεργασίας, που ως κλάδος μόνιμα επιδεικνύουμε, καλούμε όλους τους υπεύθυνους να προβούν σύντομα σε επίλυση των υπαρχόντων θεμάτων με στόχο να μην επιβαρύνουν την εναέρια κυκλοφορία και τους υπαλλήλους της με επιπλέον φόρτο πέραν των προβλεπομένων στο καθηκοντολόγιό της. Η ΕΕΕΚΕ διαχρονικά πιστεύει ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.
2. Όσον αφορά στα φερόμενα ως δηλωθέντα από τον κ. Ελευθεριάδη περί προβλημάτων στέγασης του προσωπικού, παρότι είναι δυσάρεστο σαν πραγματικότητα, παραπέμπουμε στην κυρωθείσα από τη Βουλή των Ελλήνων Σύμβαση Παραχώρησης και τις σχετικές προβλέψεις αυτής, από τις οποίες πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση του παραχωρησιούχου για διάθεση χώρων αναφορικά με τη στέγαση όλου ανεξαιρέτως του προσωπικού που συνέδραμε στην λειτουργία των αεροδρομίων πριν την παραχώρηση.
3. Σχετικά με το θέμα της καθαριότητας παραπέμπουμε στο παράρτημα 13 της παραπάνω σύμβασης παραχώρησης, στο οποίο δεν αναφέρεται με σαφήνεια ποια πλευρά είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα των χώρων της αεροναυτιλίας. 

Σχετικά με το ζήτημα των προσλήψεων του προσωπικού επισημαίνουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης των 32 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας μέσω ΑΣΕΠ βρίσκεται στο τελικό στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των υπό πρόσληψη ΕΕΚ δεν είναι αρκετός για την κάλυψη των αναγκών. Ενημερωτικά έχει ζητηθεί από την ΕΕΕΚΕ η εξάντληση του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών.
Για το Δ.Σ της ΕΕΕΚΕ Ο πρόεδρος Σεραφείμ Πέτρου Ο γεν. γραμματέας Παναγιώτης Χατζάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου