Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Η αποδοχή της Ευρώπης αυξάνεται και πάλι από τους νέους αποκαλύπτει έρευνα του TUI Foundation
Αποτέλεσμα εικόνας για Η αποδοχή της Ευρώπης  από τους νέους


Στους νέους της Ευρώπης βελτιώνεται η θετική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ η αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών παραμένει ισχυρή. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας νέων που διενήργησε το δημοσκοπικό ινστιτούτο YouGov για λογαριασμό του ιδρύματος TUI Foundation.

Σύμφωνα με την έρευνα, σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα η αποδοχή της ΕΕ σημείωσε αύξηση έναντι του 2017. Εάν αύριο διενεργούνταν ένα δημοψήφισμα για την παραμονή στην ΕΕ της εκάστοτε χώρας, το 71% των ερωτηθέντων θα ψήφιζε κατά της εξόδου της χώρας του από την ΕΕ, ενώ το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 61%. Στη Γερμανία το αντίστοιχο
ποσοστό ανέρχεται στο 80% (έναντι 69% το 2017). Η γνώμη των νέων για την ΕΕ έχει βελτιωθεί συνολικά. Αυτό διαφαίνεται και στο ποσοστό των νέων Ευρωπαίων που αυτοχαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως πολίτες της χώρας τους. Το ποσοστό αυτό έπεσε από 42% το 2017 σε 34% το 2018.

“Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ένα comeback της Ευρώπης στους νέους ανθρώπους. Το Brexit αφύπνισε την Ευρώπη. Η δημόσια συζήτηση επιστρέφει στα δυνατά σημεία, στα επιτεύγματα και τις ευκαιρίες. Σε έναν κόσμο όπου επικρατούν αναταραχές σε πολλά μέρη όπου δεν προωθείται η συνεργασία μεταξύ των λαών αλλά προπαγανδίζεται η εθνική απομόνωση ως λύση, η Ευρώπη αποκτά νέα δυναμική. Ο δημόσιος διάλογος επιτρέπει την ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στην ΕΕ”, δήλωσε ο Thomas Ellerbeck, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του TUΙ Foundation. H Elke Hlawatschek, γενική διευθύντρια του TUI Foundation παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας την στο Βερολίνο. 

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας η πλέον σημαντική αποστολή στην ΕΕ
Ως πιο σημαντική αποστολή σε επίπεδο ΕΕ για τα επόμενα πέντε έτη οι ερωτηθέντες νέοι βλέπουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (44%), την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος (34%), καθώς και τη διαχείριση της μετανάστευσης (33%). Σε εθνικό επίπεδο οι νέοι Ευρωπαίοι θέτουν σε πρώτη θέση την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (39%) και τη μείωση της κοινωνικής ανισότητας (35%). Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας συγκέντρωσε το 29% των απαντήσεων.

Ως μία μάλλον εθνική προτεραιότητα θεωρούν οι νέοι και την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Το 17% θεωρεί το συγκεκριμένο θέμα ως σημαντική αποστολή της ΕΕ, ενώ το 26% ως σημαντική αποστολή της χώρας τους. Για τους νέους ενήλικες της Γερμανίας μεγάλη σημασία έχει η προώθηση νέων τεχνολογιών, καθώς και του διαδικτύου και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για το 21% αυτό αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα θέματα σε επίπεδο ΕΕ, και σε εθνικό επίπεδο για έναν στους τρεις (29%). Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στις 7 συμμετέχουσες στην έρευνα χώρες, ενώ στην Ισπανία τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν μόλις στο 7% (ΕΕ) και το 5% (εθνικό).

Οι νέοι ενήλικες δεν εμπιστεύονται τις δημόσιες υπηρεσίες και τους θεσμούς Ενώ διαπιστώθηκε αύξηση της αποδοχής της ΕΕ, οι νέοι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να είναι δύσπιστοι απέναντι στις υπηρεσίες και τους θεσμούς. Μόνο ένας στους τρεις (33%) εμπιστεύεται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωκοινοβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 37%.

Ακόμα χειρότερη θέση καταλαμβάνουν σε όλη την Ευρώπη τα συνδικάτα, οι τράπεζες, οι εκκλησίες, τα δημόσια ΜΜΕ καθώς και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι ερωτηθέντες επιδεικνύουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τους επιστήμονες (71%), καθώς και στην αστυνομία (52%) και στα δικαστήρια (39%). Τα πολιτικά κόμματα βρέθηκαν στην τελευταία θέση της κλίμακας: Στη Γερμανία, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, οι νέοι πιστεύουν λιγότερο στην αξιοπιστία των πολιτικών κομμάτων, ενώ χαμηλά είναι και τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις.

Οι νέοι της Ευρώπης εκφράζουν έντονα την επιθυμία για πολιτική αλλαγή: Ούτε ένας στους πέντε (17%) είναι της γνώμης πως το πολιτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Σχεδόν ένας στους δύο (45%) θεωρεί πως το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη μεταρρύθμισης και ένα 28% πιστεύει πως μόνο ριζοσπαστικές αλλαγές θα μπορέσουν να επαναφέρουν τα πράγματα σε τάξη. Ενώ στη Γερμανία το ποσοστό των νέων που εκτιμούν ως ικανοποιητική τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος υπερβαίνει τον μέσο όρο (39%), το ποσοστό εκείνων που υποστηρίζουν ριζοσπαστικές αλλαγές είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα (52%), στην Ιταλία (43%) και στην Ισπανία (35%).

7 ως 23% υιοθετούν λαϊκίστικη στάση
Στην φετινή έρευνα έγινε για πρώτη φορά προσπάθεια καταγραφής των λαϊκιστικών τάσεων που επικρατούν μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, τέθηκαν 15 ερωτήσεις σχετικά με τη στάση τους απέναντι στις κοινωνικές ελίτ (“Οι άνθρωποι όπως εγώ δεν επηρεάζουν καθόλου αυτά που κάνει η κυβέρνηση”), τη λαϊκή κυριαρχία (“Ο λαός θα πρέπει να ερωτάται για όλες τις σημαντικές αποφάσεις”) και για την αντίληψη των νέων για τον “λαό” ως ενιαία οντότητα (“Οι απλοί άνθρωποι βρίσκονται όλοι στην ίδια θέση”). Βάσει αυτών, το ποσοστό των νέων που τείνουν προς λαϊκίστικες στάσεις κυμαίνεται από 7% στη Γερμανία μέχρι 23% στην Πολωνία. Ως λαϊκιστής θεωρείται όποιος απάντησε θετικά στις 12 από τις 15 ερωτήσεις. Αυτοί οι νέοι εμφανίζονται πιο επικριτικοί απέναντι στη διαμόρφωση του δημοκρατικού συστήματος: Το 39% ανέφεραν πως η λειτουργία του πολιτικού συστήματος στη χώρα τους είναι τόσο ανεπαρκής ώστε να καθιστά αναγκαίες τις ριζοσπαστικές αλλαγές. Κυρίως η Ελλάδα (66%), η Ιταλία (51%), η Πολωνία (41%) και η Ισπανία (39%), καταλαμβάνουν εδώ τις πρώτες θέσεις. Οι θετικά προσκείμενοι σε λαϊκίστικες απόψεις νέοι είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν θεμελιώδη δημοκρατικά στοιχεία. Έτσι, το 64% αυτών των νέων θεωρούν καλύτερο οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται από ανεξάρτητους τεχνοκράτες και όχι από εκλεγμένους πολιτικούς.

“Για τους νέους που τείνουν προς τον λαϊκισμό, το πολίτευμα της δημοκρατίας είναι μάλλον μία έννοια κενή περιεχομένου. Έχουν την εικόνα μίας μη φιλελεύθερης δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας, οι αρχές του κράτους δικαίου δεν έχουν αξία και μπορούν να ακυρωθούν. Έτσι το 35% μπορεί να φανταστεί ως δυνατότητα τον περιορισμό των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης. Η διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων τους φαίνεται υπερβολικά αδιαφανής και χρονοβόρα”, σύμφωνα με τον Marcus Spittler του Επιστημονικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών του Βερολίνου (WZB) και επιστημονικού συνεργάτη της έρευνας.

Το Facebook θεωρείται ως λίγο αξιόπιστο
Αυτό γίνεται σαφές και από τη χρήση των μέσων ενημέρωσης από τους ερωτηθέντες: Το 82% ενημερώνεται στο διαδίκτυο σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και μόνο το 30% από έντυπες εφημερίδες και ειδησεογραφικά περιοδικά. Το Facebook βρίσκεται στην πρώτη θέση των πηγών πολιτικής ενημέρωσης (44%), ενώ ακολουθούν οι ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων και ειδησεογραφικών περιοδικών (34%), καθώς και το YouTube (28%). Τα δημόσια ΜΜΕ χαίρουν εμπιστοσύνης σε μεγάλο βαθμό κυρίως στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, ενώ στην Πολωνία και στην Ελλάδα το ποσοστό εμπιστοσύνης προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς είναι το μικρότερο. Παρότι το Facebook είναι πολύ σημαντικό ως πηγή ενημέρωσης, οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως είναι αναξιόπιστο. Στην κορυφή της αξιοπιστίας βρίσκονται οι έντυπες εκδόσεις των ημερήσιων εφημερίδων και των ειδησεογραφικών περιοδικών με 37%, έναντι μόλις 17% του Facebook. Στη Γερμανία το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό από όλες τις δυνατές απαντήσεις (8%).

Η Elke Hlawatschek, διευθύντρια του ιδρύματος TUI Foundation, σχολιάζει τα αποτελέσματα: “Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι έννοιες αλληλένδετες. Μία κενή περιεχομένου αντίληψη της δημοκρατίας, όπως παρατηρείται στους νέους με λαϊκίστικες τάσεις, είναι προβληματική. Η πολιτική παιδεία παραμένει ένα σημαντικό καθήκον για όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ως TUI Foundation θέλουμε να συνεισφέρουμε στον βαθμό που μας αναλογεί και να εξηγήσουμε στους νέους ανθρώπους τα πλεονεκτήματα μίας δημοκρατικής Ευρώπης”.

Για την καλύτερη κατανόηση της ταυτότητας και της γνώμης των νέων της Ευρώπης το 2018, το ίδρυμα TUI Foundation ανέθεσε στο διεθνές δημοσκοπικό ινστιτούτο YouGov μία έρευνα μεταξύ των νέων πολιτών στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Βρετανία. Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα 14 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 2018 και συμμετείχαν συνολικά 6.080 νέοι ηλικίας από 16 έως 26 ετών. Σε κάθε χώρα οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν σε οnline πάνελ με αντιπροσωπευτικά κριτήρια (ηλικίας, φύλου, κ.ά.) που αντιστοιχούν σε πραγματικές αναλογίες. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν σε όλες τις χώρες είναι επίσης αναλόγως σταθμισμένα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου