Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Access to January 2017(P) I-94 Arrivals Data Now Available (P)
Αποτέλεσμα εικόνας για usa January 2017(P) I-94 Arrivals


National Travel and Tourism Office (NTTO) January 2017(P) I-94 arrivals data can be viewed at: http://travel.trade.gov/view/m-2017-I-001/index.asp. January 2017(P)arrivals data are preliminary with these data subject to revisions.

NTTO's monthly visitation data will become available based on a rolling delivery schedule beginning with regional and top 20 country data released first. Data are scheduled to become available approximately five months after the end of the reported month.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου