Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Αλλαγή στο νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων


Αποτέλεσμα εικόνας για Αλλαγή στο νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων
Αυξάνονται σε 80 από 60 οι δόσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, σύμφωνα με το νέο νόμο που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πιο αναλυτικά, τα πρόστιμα θα καταβάλλονται σε 30 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ τα πρόστιμα διατήρησης σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
Η ημερομηνία-ορόσημο και στο νέο νόμο για οποιαδήποτε τακτοποίηση αυθαιρέτου είναι η 28η Ιουλίου του 2011. Μετά από αυτή την ημερομηνία, δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νομιμοποίηση.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
-Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης, τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.
-Εάν καταβληθεί το 30% του συνολικού ποσού του προστίμου παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού.
Παράλληλα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται:
-Κατά 20% εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017.
-Κατά 10%, εφόσον το αυθαίρετο υπαχθεί στον νόμο από τις 9 Δεκεμβρίου 2017 έως 8 Ιουνίου 2018.
-Κατά 10% στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου υποβάλλει ταυτόχρονα με την δήλωση υπαγωγής και τη μελέτη στατικής επάρκειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου